FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Om Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåtNominell diameter:DN20-DN100
 
Namn:Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt
 
Material:
 • Spärr: konstruktionsstål SS 2174
 • Svetsring: konstruktionsstål SS 2174
 • Spärrplåt: kolstål SIS 1778
 •  
  Fabrikskontroll:Provtryck
   
  Provtryck:21 bar
   
  Maximalt arbetstryck:16 bar
   
  Maximal arbetstemperatur:-40° till 160° C
   
  För svetsade anslutningar tillhandahåller vi s.k. anborrningsspärr, dvs. ventiler utan rörliga delar i syfte att undvika korrissionsrisker eller framtida skador.

  Spärren har mycket kort bygglängd (130-175 mm) och fordrar således tillsammans med verktygen minimalt arbetsutrymme.

  EPDM-tätningar (viton/läpptätning). Spärren tillverkas av stål. SS2174 eller EN S355J2G4 samt även i syrafast (rostfritt) stål AISI316 för bl.a. kylarbeten.

  TONISCO anborrningsspärr svetsas direkt på huvudröret. Om större godstjocklek och/eller invändig svets mot huvudröret krävs, användes en svetsring.

  Anborrningsspärr DN20-DN100 har en mycket kort bygglängd, max 175 mm, som tillsammans med det kompakta anborrningsverktyget TONISCO Jr fordrar ett minimalt arbetsutrymme. Detta är särskilt viktigt vid anborrning i rörschakt och trånga utrymmen.

  Anborrningsspärr DN 125 - DN 400 är ej gängade och anslutes via fläns till verktyget. Från DN 450 och uppåt är utseende lite annorlunda.

  Måttskisser på alla spärr finns under egen flik, ovan!

  Arbetsmetod
  Anborrningsspärr svetsas direkt eller med svetsring på stamröret. Anborrningsverktyget monteras på anborrningsspärren och om så önskas kan provtryckning av svetsen ske med hjälp av verktyget.
  Med hålsågen utföres anborrning med full öppning på den trycksatta ledningen, varefter spindel med hålsågen och den utsågade rörplattan indrages i verktyget.
  Spärrplåten av specialstål inskjutes i anborrningsspärrens slits och full tätning erhålls.

  Anborrningsverktyget avmonteras och den anslutande rörledningen anslutes. Spärren är konstruerad så att full tätning erhålles när spärrplåten avlägsnas och så att tätningen ej skadas när spårets slits svetsas igen. ( slitsen har en en läpptätning och en stålbygel som skyddar).

  Se även under rubrik "vad är anborrning" - där Du hittar hela arbetsmetoden beskriven i PDF-fil!