FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Om Anborrningsverktyg RV80Namn:Anborrningsverktyg RV80
 
Ett specialverktyg för bland annat tömning av cisterner, tankar, tankbilar eller andra emballage för vätskor.

Verktyget är framtaget i samarbete med Räddningsverket och Perstorps industribrandkår och är bland annat avsett för katastrofsituationer.


Förenklat är det fråga om ett spärr DN80 svetsat på en gummerad skyddsplåt, som anbringas på den tank/cistern man önskar tömma. Levereras med anborrningsverktyg, men avser endast en specialverion av DN80-anslutning.

Det går naturligtvis att anpassa dimensionen till vad som behövs. Verktygen kan levereras med DN50-anslutning eller annan dimension efter eget val.


RV 80-verktyget har användts till exempel vid en tankbilsolycka i Malmö och en tågolycka med gasolvagnar i Norge med stor framgång.