FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Om Rörsåg PS-2000Namn:Rörsåg PS-2000
 
TONISCO Rörsåg har utvecklats med tanke på rörarbeten i trånga besvärliga miljöer, t ex rörgravar och i tunnlar. Rörsågen har en låg vikt och är mycket lätt att hantera.

Total vikt är ca 30 kg för en komplett rörsåg med rullkedja för ett rör i dimensionen 1000 mm. Den flerradiga rullkedjans kvalitet och konstruktion tillsammans med den lättskärande HS-sågen garanterar en noggrann och vinkelrät rörkapning. Sågen är försedd med motor för pneumatisk eller för hydraulisk drift.

UNDER 2005/2006 är PS 2000 tagen UR produktsortimentet, då gjutmodeller mm befinner sig i USA. Vi håller på att "re-designa" kapen och återupptar denna i sortimentet i JULI 2006!

Rörsågen är ytbehandlad för lång livslängd även under svåra arbetsförhållanden i korrosiva miljöer. Sågen med tillhörande monteringsverktyg levereras i kraftig transportlåda som underlättar transport och förvaring.