FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Om Jr-verktygetNominell diameter:DN20-DN100
 
Namn:Jr-verktyget
 
Drivenhet:
 • Elektrisk drift 220-240 V / 50-60 Hz 1000 W
 • Pneumatisk drift 6-7 bar / 1500 l/min
 •  
  Material:
 • Verktyget: Härdat konstruktionsstål
 • Matarratt: Lättmetall
 •  
  Spindelt‰tningar:EPDM (Viton)
   
  O-ringst‰tningar:EPDM (Viton)
   
  Fabrikskontroll:Tryck- och funktionstest
   
  Provtryck:60 bar
   
  Maximalt arbetstryck:25 bar
   
  Maximal arbetstemperatur:160° C (200° C, Vitontätning)
   
  Vårt vanligast förekommande verktyg har dimensionsområdet 1" till 4" för VA alternativt DN 20 - DN 100 för svetsade anslutningar.

  Motorerna går att erhålla såväl elektriska som pneumatiska.
  Maximalt arbetstryck 25 bar och maximal temperatur om 160 grader C.
  Används i stor omfattning av värmeverk, vattenverk och framför allt större rörentreprenörer och är lätt och smidigt att arbeta med.
  Om anborrning skall ske på ledning under mycket stort tryck eller om de tekniska förhållandena är sådana att lång borrlängd krävs rekommenderar vi ett större verktyg.
  Anborrningsverktyg för anborrning på i drift varande rörledningar och cisterner, DN 20 - DN 100.

  Tonisco Jr anborrningsverktyg för svetsade röranslutningar och cisterner av stål är konstruerat för dimensionerna DN 20 - DN 100 och max 25 bar tryck, 160 grader. Ett noggrant val av material vid tillverkningen och en omsorgsfull ytbehandling garanterar en lång livslängd för verktyget. Verktyget är litet, med ringa vikt och mycket enkelt att arbeta med.

  Varje del av Toniscos verktyg samt tillbehör kvalitetskontrolleras noga och testas före leverans vilket garanterar att anborrningsarbete kan utföras utan störningar.

  I en normal Tonisco Jr verktygsleverans ingår erforderliga fäststycken för DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 och DN 100 samt till dessa dimensioner hörande hålsågar, spärrplåtar och övriga tillbehör som fordras för att utföra anborrningar. Anborrningsverktyget är normalt försett med elektrisk borrmaskin men kan på begäran levereras för pneumatisk drift.

  Toniscos anborrningsspärr har för respektive dimension fullt genomlopp och hålsågen begränsar genomloppet ytterst lite. Den utsågade delen av rörväggen fasthålles på gripborren.

  Toniscos anborrningsspärr svetsas direkt på huvudröret eller på en svetsring när godsförstärkning och/eller invändig svets erfordras. Anborrningsspärr och svetsring levereras separat.

  Tonisco-metoden ger stora besparingar genom enkel arbetsplanering samt smidigt, snabbt och säkert arbete utan driftsavbrott och störningar.

  Tonisco anborrningsspärr för anslutningar på trycksatt rörledning med hjälp av Tonisco Jr anborrningsverktyg utgör en oslagbar kombination.

  Tonisco-metoden är godkänd av Arbetarskyddsstyrelsen enligt Svenska Fjärrvärmeföreningens "Anvisning för utförande av anborrning på trycksatt ledning, FVF 1997:15".  Drivenheten, borrmaskin 1000 W är försedd med en kraftig snäckväxel.

  Matar-ratten i kraftigt utförande är lätt att hantera även med arbetshandskar. Matargängor är väl skyddade för föroreningar.

  Inställningshylsan för inställning av rätt höjd vid anborrning. Med hjälp av handtagen höjes borrspindeln lätt efter anborrning.

  Underdelen av stål är försedd med dubbla lager och tätningskonstruktioner samt kontrollventil. Genom ventilen kan provtryckning av svetsen utföras före anborrningsarbetet samt trycket avlägsnas i verktyget efter arbetet.

  Fäststycke, adapter för önskade anborrningsdimension DN 20 - DN 100 i utförande för svetsade, gängade (25-100) eller flänsade (25-100) anslutningar.

  Borrspindeln är förlängningsbar, korrosionshärdad och förkromad.

  Borr- och sågfäste för centrumborr och hålsåg.

  Hålsågen är normalt av splitterfri bi-metall men kan på begäran levereras med bi-karbid, hårdmetall eller diamantskär.

  Grip- och centrumborr är försedd med hårdmetall i skäret samt en spärr för den utsågade rörväggen som följer med hålsåg och borrspindel efter anborrning.