FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Om B40 & B70 -verktygenNominell diameter:DN100-DN400
 
Namn:B40 & B70 -verktygen
 
L‰ngd:1400 mm
 
Bredd:250/450 mm
 
Vikt:63 kg (B40)
 
Drivenhet:
 • Elektrisk drift 220-240V / 50-60 Hz 1400 W
 • Pneumatisk drift 6-7 bar / 3000 l/min
 • Hydraulisk drift 35 l/min / 140 bar
 •  
  Material:Härdat konstr. stål, lättmetall
   
  Spindelt‰tningar:EPDM (Viton)
   
  O-ringst‰tningar:EPDM (Viton)
   
  Fabrikskontroll:Tryck- och funktionstest
   
  Provtryck:60 bar
   
  Maximalt arbetstryck:40 (60) bar
   
  Maximal arbetstemperatur:160° C (200° C Viton-tätningar)
   
  B40 och B70 är våra största verktyg.

  B40 klarar DN 200 - DN 400 och B70 klarar DN 300 - DN 700.

  Normalt sker anborrningar i dessa dimensioner ej tillräckligt frekvent för att motivera investeringen, varför vi tillhandahåller entreprenadborrning med vår egen personal på förfrågan. Vi avger som regel fast pris-offert på önskat anborrningsarbete oavsett lokalisering.

  Vi utför anborrningar i hela världen, från Sverige över EU till Korea och Kina. I Sverige genomförde vi den största anborrning som oss veterligen är känd: 2001-02 anborrade vi 2 st. DN 600 på en 800-ledning under tryck åt Birka Energi i Stockholm.