FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Entreprenad och konsulttjänsterEntreprenadanborrning utför vi naturligtvis år Er om Ni har behov!

För dimensionerna DN 200 upp till DN 700 kan vi lämna fast-pris-offerter på anborrning på plats med egen personal.

Om Ni har behov av anborrning i dimensionsområdet DN 20 - DN 150 utföres detta normalt ej av oss - utan vi kan förmedla kontakten vidare till någon av de >100 kunder/rörentreprenörer i Sveriges alla hörn som har Tonisco-verktyg och mångårig erfarenhet av anborrningsarbete. Dessa tar gärna hand om Er och Ert projekt.


Tonisco System Oy anborrar åt energibolag och värmeverk, Va-bolag, gruvbolag, pertrokemisk industri, datacentraler ...mfl och med olika medium som varmvatten/fjärrvärme, avlopp, vatten, gas mm. Vi har varit i de flesta av Sveriges, Finland och Tysklands städer, Oslo, London,Southampton, Paris, Venedig (!), Seoul, Peking....


*Normalt krävs det 1,3-1,7 meters "arbetsutrymme", beroende på arbetsplatsens beskaffenhet. (utomhus, kulvertkammare, panncentral...).

*El måste finnas framdraget på plats normalt, och ibland byggnadsställning (bl.a. vi kl 10, kl2-stick högt upp i kulvertgångar... verktygen VÄGER en del...)

Vid förfrågan behöver vi bl.a. veta storleken på avstick, storlek på stamkulvert, media (vatten, annat?), tryck i stamledning och sådana grunddetaljer.

Tänk på att vi är ute och arbetar i olika länder... vi behöver normalt ha minst 2-3 veckors "framförhållning" för att kunna planera in ett anborrningsarbete!


Normalt går det till så att vi skickar ventiler (spärr) i förväg - och planerar in anborrningen i samarbete med Er. Det fortsatta kulvertarbetet bör vara planerat, så att avstick/anborrning och utbyggnad kan utföras i en följd. OBS! Vi svetsar inte!.... således bör en entreprenör vara inblandad om Ni ej har egen svetskompetens.


Den största enskilda anborrningen i Sverige hittills utfördes åt dåvarande Birka Energi i Stockholm 2000.11, då vi ordnade 2 st DN600-stick på en 1000-ledning - som ej kunde stängas av.


Service? Reservdelar? andra frågor?Kontakta oss med hjälp av formuläret på hemsidan, eller på vår mail, som återfinns i sidans nederkant.