FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Om anborrning....Anborrning på trycksatta rörnät

Då anborrning medför latenta möjliga "risker" har några inom rörbranschen tidigare haft en försiktig hållning till anborrning under tryck.

Detta resulterade i ett samarbete mellan oss, ett antal fjärrvärmeverk, Fjärrvärmeföreningen och Arbetarskyddsstyrelsen 1994/95, där utrustning, hållfasthet, stålkvaliteter, svetsning mm noga prövades i syte att dels kvalitetskontrollera metodiken samt dels att säkerställa grundkraven för en säker metod.

Detta resulterade slutligen i Arbetarskyddsstyrelsens godkännande för anborrning under tryck i enlighet med Fjärrvärmeföreningens anvisning 1997:15.

Inom fjärrvärmesidan, som arbetar med varmvatten under relativt högt tryck, utnyttjas Tonisco-metoden frekvent då enbart vattenkostnaden överstiger den initiala investeringen i utrustning vid större enskilda anborrningar. Utöver denna ofta stora och miljöanpassade kostnadsbesparing uppstår inga driftavbrott eller andra tillkommande störningar eller kostnader.

I vilken mån just fjärrvärmesidans anvisningar är applicerbara på Er verksamhet mot kund låter vi vara osagt - men då detta industrisegment normalt arbetar med rörnät med varmt media (> 90 grader C) och högt tryck (20 bar) är såväl driftsstörningar, avtappningar och tid med stor sannolikhet "gemensamma" kostnadsposter oavsett kundtyp.

En fördel med anborrningsspärr är att de efter utförd anborrning blir en del kulverten/rörledningen i sig. Inga rörliga delar eller ventiler som måste besiktigas, certifieras eller underhållas enligt gällande t.ex arbetsmiljöregler för pumpstationer/kammare och slipper återkommande besiktnignskrav. I vissa fall väljer anläggningsägare anborrningsspärr istället för avgjort dyrare kulventiler när det gäller större dimensioner även av admistrivativa skäl - inte bara av effektivitets och kostnadsskäl.

Vid större anborrningar (DN300 - ) på stamledningar med MYCKET högt tryck & temp, där dessa ej kan reduceras under själva anborrningstillfället, kan kulventiler ändå komma att användas - dock till en avgjort högre kostnad. FVA TONISCO samarbetar med Vexve avseende kulventiler, där dessa levererar ventiler anpassade för Tonisco:s verktygssystem.

Vi vågar påstå att Tonisco-metoden betalar sig själv på mycket kort tid och sparar tid åt både entreprenörer som kunder. Tonisco är dessutom den enda arbetsmetod som undergått test och utprovning av Arbetsskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) och utgör således grunden för det formella godkännandet av anborrning under tryck.

Ni är välkomna att efterfråga referenser hos några av de 100-tal kunder hos Energibolag, Värmeverk eller rörentreprenörer som är familjära med Tonisco-metoden.
Se mått-tabellen för våra anborrningsspärrar genom att klicka här.