FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Varför välja att anborra?Tonisco-anborrning betalar sig

I detta avseende talar vi naturligtvis i egen sak, men den uppenbara kostnadseffektivitet som ligger i anborrning under tryck gör att metoden normalt "betalar sig själv" på mycket kort tid:
  • systemet sparar tid
  • minskar driftstörningar
  • ingen avtappningar
  • inte minst miljökostnader som nedtappning eventuellt kan medföra

Vägval ? - egen kompetens eller via entreprenörer (årsavtal)?

Många anläggningsägare äger egna verktyg och har utbildat egen underhållspersonal i anborrning. Det är dock också mycket vanligt att anläggningsägare som upphandlar underhåll opch drift-/utvecklingsarbeten i årskontrakt eller i specifika utbyggnadsprojekt anmodar sina underentreprenörer att inhämta anborrningskompetens.

Det finns fortfarande utrymme i många kommuner för rörentreprenörer som möjligen inser tidsvinsten med anborrning och där kundunderlaget redan finns.

Indragning av fjärrvärme för villor ökar (DN 20) och utbyggnaden av fjärrvärmenäten växer kontinuerligt. Många processindustrier "väntar" idag på "underhållssäsongen" innan de bygger ut sina rörnät - vilket är en onödig åtgärd med anborrningskompetens hos (den "egna")rörentreprenören.

Då vi tillhandahåller alla anborrningsspärrar (ventiler) även i syrafast/rostfritt material har en utökad användning av anborrning utvecklats inom fjärrkyla och kylsystem såväl som inom processindustri som IT-/datakraft med flera områden.

FVA TONISCO representerar det mest utprövade anborrningsystemet och metoden i Skandinavien, och dessutom den enda metod som bevisligen är prövad/testad och godkänd för anborrning under tryck.

Anborrning torde vara den mest kostnadseffektiva vägen att t.ex bygga ut befintliga rörnät.