FVA Produkter/TONISCO |  Vad är anborrning? |  Verktyg | Entreprenad & konsulttjänster | Kontakt | Beställ | 
Varför välja att anborra?   Om anborrning   Arbetsmetod  
Jr-verktyget   B30-verktyget   B40 & B70 -verktygen   Anborrningsspärr, svetsring, spärrplåt   Rörsåg PS-2000   AA11 - anborrning för dykrör   Anborrningsverktyg RV80   Mått-tabell TONISCO Anborrningsspärr  

Välkommen till Tonisco!Tappar Ni eller Era kunder ned rörsystem i onödan?

Anborrning på trycksatt ledning är en beprövad metod och Tonisco kan hantera dimensionsområdet 1/2" upp till hela DN 700!

* SPARA TID
* INGEN AVTAPPNING
* INGA DRIFTSSTÖRNINGAR


medför såväl miljömässiga fördelar, stora kostnadsbesparingar som normal drift och inga störningar i produktion eller hos kunder/brukare. Vi vågar påstå att Anborrning i sig är en "självbetalade" metod för att klara utbyggnad, underhåll eller annat ändamål.FVA tillhandahåller ett komplett system för anborrning på trycksatta rörledningar för anslutning av nya ledningar till rörsystem under drift. Systemet kan hantera svetsade, gängade och flänsade anslutningar och används idag i mer än 15 länder.Då systemet (verktyg, ventiler och tillbehör) är utprovat i samarbete med fjärrvärmeverk utgör dessa den största kundgruppen idag.

Vår största kundgrupp är således FJÄRRVÄRMEINDUSTRIN där såväl energibolag, värmeverk, kulvertindustri och stora rörentreprenörer finns representerade. Den andra kundgruppen är kommuner/Va-verk, då vi levererar verktyg även för flänsade och gängade anslutningar. En kundgrupp som växer är FJÄRRKYLA och vi levererar anborrningsventiler även i syrafast/rostfritt. Till detta kommer processindustrier och gruvdrift, där ledningssystem för kyla och annat är vanligt förekommande. Vi borrar även i andra media än vatten ( gas bl.a.).Oss veterligen är TONISCO-systemet det enda! anborrningssystem som är utprovat och godkänt för anborrning under tryck av ASS. Se även anvisning FVF 1997:15, Fjärrvärmeföreningen.

Tonisco-systemet är utvecklat sedan 1969 - vi står således för 38 års erfarenhet inom området och är med stor sannolikhet det mest utprövade ocn använda anborrningssystemet i Norden.

Tonisco anborrningssystem är en finsk innovation som utvecklades initialt i samarbete med ett antal fjärrvärmeverk i västra Finland. Tonisco OY och fabriken finns i Tammerfors/Tampere, Finland.

FVA Produkter AB representerar sedan 16 år Tonisco System Oy i bl.a. Sverige, Norge och Danmark. Vi arbetar även i England och Italien. Tonisco har representanter i Finland, Ryssland, Baltikum och Tyskland. Tonisco System Oy har utfört anborrningar i allt från LKAB-gruvan i Kiruna till Seoul / Sydkorea.

We do it under pressure!

(FVA Tonisco startades 1989 av dåvarande Produktchefen för Fjärrvärme inom Ahlsell, Lennart "Kvinten" Kvint, och han lämnade över 1997 till bl.a. sin dotter Maria. Ännu tar vi del av hans stora erfarenhet och Lennart är fortfarande aktiv! inom bolagets tekniska konsultdel!)

WE DO IT UNDER PRESSURE!